Iedere ondernemer wordt sinds 2003 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De handelsactiviteiten worden geregistreerd aan de hand van “nacebelcodes”. Die codes bestaan uit een nummer en een omschrijving van de activiteit.

Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe codering, afgestemd op de Europese normen. Deze geldt niet alleen voor de startende zelfstandigen.

Ook bestaande codes van reeds actieve ondernemingen moesten worden omgezet in KBO. Die omzetting is ondertussen voltooid.

 
 

Toch blijken gegevens met betrekking tot vestigingseenheden (exploitatiezetels) en de bijhorende activiteiten bij heel wat ondernemingen niet correct in de KBO te staan.

Dit kan, in het bijzonder voor bouwbedrijven, problemen opleveren bij de aanvraag van een erkenning. Het uitoefenen van een gereglementeerde bouwactiviteit zonder dat deze in de KBO is opgenomen, kan in geval van een geschil met een opdrachtgever financieel in uw nadeel spelen.

Bovendien zullen onjuiste of onvolledige gegevens in de KBO kunnen leiden tot misverstanden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).           

Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: enerzijds met de toepassing Public Search die de Federale Overheidsdienst Economie ter beschikking stelt, kan u een aantal gegevens van uw bedrijf raadplegen zoals deze zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (http://economie.fgov.be/).

De publieke gegevens die u via deze website kan consulteren, zijn echter beperkt.

Anderzijds en beter nog is een volledig, actueel en gedetailleerd overzicht op te vragen bij het ondernemingsloket Formalis Waasland.

Het loket kan een volledig officieel uittreksel uit de KBO bezorgen en samen met u de gegevens controleren en snel aanpassen daar waar nodig. Formalis Waasland is trouwens het ondernemingsloket dat mee beheerd wordt door Confederatie Bouw Waasland en Sofibo. Aarzel dus niet ons advies te vragen via onderstaande coördinaten!  Toch blijken gegevens met betrekking tot vestigingseenheden (exploitatiezetels) en de bijhorende activiteiten bij heel wat ondernemingen niet correct in de KBO te staan.         

Confederatie Bouw Waasland en het erkend Sociaal Secretariaat Sofibo dienen steeds over de juiste gegevens te beschikken om die in uw naam over te maken aan bevoegde overheidsinstanties.

U doet er dus goed aan een controle te doen van uw gegevens in de KBO! 

Contacteer Formalis Waasland
De medewerker van Formalis Waasland staat dagelijks tot uw dienst. Zij ontvangt u, bij voorkeur, elke werkdag na afspraak van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).
            

Formalis Waasland
Kleine Laan 29
9100 Sint-Niklaas
Griet Nimmegeers 03/ 760.18.83
Fax: 03/ 760.15.85
waasland@formalis.be