Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: aanpassing één derde-norm

Personeel
  Wim Deloof
  08 December 2021
ploegenarbeid

De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bij werken in ploegen op werven kan enkel worden toegekend aan werknemers die tenminste één derde van hun arbeidstijd in ploegenarbeid werken in onroerende staat op locatie verrichten. Als uitgangspunt geldt de arbeidstijd binnen de betrokken maand.

De fiscale administratie publiceerde een nieuwe circulaire met toelichtingen en voorbeelden over de berekening van deze 'één derde-norm'. Tot nog toe kon de werkgever kiezen of hij de één-derde-norm berekende op uurbasis, dan wel op dagbasis. Deze keuze wordt geschrapt. Vanaf 1 januari 2022 moet de één-derde-norm altijd per uur berekend worden.