Overslaan en naar de inhoud gaan

Overstromingen: vermindering onroerende voorheffing en herschatting kadastraal inkomen

Wateroverlast
  Wim Deloof
  24 August 2021
overstromingen

Eigenaars die  schade hebben opgelopen aan een onroerend goed dat gelegen is gelegen in gemeenten in het Waals Gewest die ingevolge de overstromingen erkend werden als natuurramp, kunnen contact opnemen met het Waals Gewest om een vermindering van de onroerende voorheffing te bekomen.

Wanneer een onroerend goed dermate beschadigd is dat er een definitieve waardevermindering ontstaat, kan ook een aangifte ingediend worden (aangifteformulier 43B voor afbraakwerken) bij de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD Financiën om het kadastraal inkomen van het gebouw te laten herschatten. 

De contactinformatie en modellen van documenten die voor deze aanvragen dienen gebruikt te worden zijn opgenomen in een FAQ die de Confederatie opstelde rond diverse vragen naar aanleiding van de overstromingen. Deze FAQ is ter beschikking van de leden en wordt regelmatig aangepast in functie van de evolutie van de situatie.