Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte elektronische aangifte voor personeelsleden die niet kunnen thuiswerken – belangrijke verduidelijking!

Corona
  Wim Deloof
  31 March 2021
elektronische aangifte

À la suite de différents contacts que nous avons eus avec les autorités, nous sommes en mesure d’apporter des précisions complémentaires aux informations diffusées dans notre flash du 30 mars.

Tijdens het Overlegcomité van 24 maart werd beslist om de controles op de naleving van de telewerkverplichting op te voeren. Er werd een verplichting tot registratie van de personeelsleden die niet kunnen thuiswerken toegevoegd aan de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De registratieverplichting geldt voor alle werkgevers en moet gebeuren via de tool die de RSZ ter beschikking heeft gesteld. De registratie verloopt op basis van het begrip vestigingseenheid (meer bepaald: op grond van het vestigingseenheidsnummer dat in de KBO staat). 

De werkgever moet elke maand 2 cijfers communiceren: 

  • Het aantal werknemers van de onderneming.
  • Het aantal werknemers van de onderneming dat een niet-telewerkbare functie uitoefent.

Het gaat om een “momentopname” op de eerste werkdag van iedere maand, te communiceren ten laatste de 6de van dezelfde maand.

Dat een bouwplaats van een bouwbedrijf voor deze elektronische aangifte niet als een vestigingseenheid wordt beschouwd, heeft niet tot gevolg dat de arbeiders tewerkgesteld op de bouwplaatsen van het bedrijf niet hoeven aangegeven te worden. Deze arbeiders maken wel degelijk deel uit van het bedrijfspersoneel en oefenen per definitie een niet-telewerkbare functie uit.

In de praktijk betekent dit dat een bouwbedrijf met een vestigingseenheidsnummer in de KBO die arbeiders tewerkstelt op een tiental bouwplaatsen een aangifte moet doen. In deze aangifte neemt het bouwbedrijf alle arbeiders op die tewerkgesteld worden op dit tiental bouwplaatsen bij het aantal werknemers dat een niet-telewerkbare functie uitoefent.

Ten slotte moet er nog een kleine nuancering in de telling worden aangebracht. Voor uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen en onderaannemers moeten alleen diegenen waarvan "op een structurele basis" wordt gebruikgemaakt en die worden tewerkgesteld in de gebouwen van de onderneming ook worden vermeld en bij het aantal tewerkgestelde personen worden gevoegd. Uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen en onderaannemers die enkel op de bouwplaatsen tewerkgesteld zijn, worden niet bedoeld en hoeven dan ook niet te worden meegeteld.