Overslaan en naar de inhoud gaan

Vooropleiding tot asbest inventariseerder

Omschrijving

Door deze vooropleiding te volgen, bereik je het kennisniveau om te mogen deelnemen aan de verplichte opleiding asbestinventariseerder OVAM die je kan afronden met het examen voor asbest inventariseerder OVAM.

Programma

Begin 2022 zal het verplicht worden om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van OVAM.

OVAM schrijft voor dat kandidaat-asbestdeskundigen moeten beschikken over een goede basiskennis asbest, vooraleer de kandidaat kan starten met de verplichte opleiding.

Dit kan door het volgen van onze opleiding basiskennis asbest.   

In onze opleiding basiskennis asbest krijgt u de instapkennis waarover een kandidaat moet beschikken om met voldoende kennis de verplichte opleiding via de certificatie-instelling efficiënt te kunnen volgen. 

Het verplicht OVAM examen zal deze basiskennis ook toetsen en deze opleiding heeft het juiste niveau om u te helpen slagen voor het persoonscertificaat  asbestdeskundige inventarisatie.

De door OVAM erkende certificatie-instelling zal de kandidaat asbestdeskundigen daarna de verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits.

 

INHOUD

Wat is asbest?

 • Herkomst, hoofdgroepen en de belangrijkst eigenschappen
 • Relevante asbestwet- en regelgeving; Europees, federaal en Vlaams niveau
 • De algemene historiek m.b.t. asbest 

Asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten herkennen

 • Hechtgebonden en niet hechtgebonden materialen herkennen
 • Correcte informatiebronnen consulteren

Situaties herkennen waarin asbest gezondheidsrisico’s en asbestblootstelling meebrengt

 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s
 • Welke situaties zorgen voor blootstelling?
 • Hoe kan blootstelling vermeden worden?
 • Veiligheidsmaatregelen bij monstername
 • Asbestveilig beheer van gebouwen
 • Juist gebruik van PBM’s
 • Risicobeheersmaatregelen en flankerende voorzorgsmaatregelen

De asbestinventaris en de Vlaamse en Federale wet- en regelgeving

 • De asbestinventarisverplichting
 • De Vlaamse, Brusselse en Federale wet- en regelgeving
 • De rollen van de betrokken partijen

Het opstellen van de asbestinventaris

 • Types asbestinventarissen
 • Vormeisen en inhoudseisen

Uitvoeren monsternames

 • Veilig veldwerk
 • Analyse van monstername
 • Onderzoeksresultaten begrijpen en beoordelen
 • Risicobeoordeling in het kader van de asbestinventaris

Het verband tussen de asbestinventaris, het beheersprogramma en de asbestverwijdering

 • Het beheersprogramma kunnen toepassen
 • De verschillende asbestverwijderingsmethodes
 • Aangeven waarom iets in strijd is met Vlarem II en de Codex over Welzijn op het werk

De opleiding wordt vervolledigd met voldoende theoretische én praktische oefeningen

We sluiten af met een proefexamen om de deelnemer een inschatting te geven van het behaalde kennisniveau en de slaagkansen op het verplichte examen.

Data

27/06/2022 07:15 - 15:45
Geel
29/06/2022 07:15 - 15:45
Geel
30/06/2022 07:15 - 15:45
Geel

Prijs

Door in te schrijven voor deze opleiding gaat u akkoord  met de opleidings – en betalingsvoorwaarden van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

U ontvangt een digitale factuur voor deze opleiding via facta@confederatiebouw.be op het  e-mail adres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving. Betaalherinneringen gebeuren steeds per gewone post.

Indien u op de factuur bijkomende gegevens (ordernummer, bestelbon …) opgenomen wenst te zien dan vermeldt u dat uitdrukkelijk bij de inschrijving. Er wordt geen nieuwe factuur opgemaakt om gegevens toe te voegen die ons na inschrijving zijn medegedeeld.

Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen vóór de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60 % van het facturatiebedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen vóór de aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Subsidiemogelijkheden

 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Praktische informatie

Startdatum: 27/06/2022

Kleinhoefstraat 6
BE-2440 Geel
België

Veiligheid
Prijs leden:
€732
Prijs niet-leden:
€865
11 Vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving

Meer informatie

Organisator:
Tecno Bouw

Ondernemingsnummer:  0627844475

DVO-nummer:  DV.O217121

Opleidingsverantwoordelijke:
Lie Van Opstal
Opleidingsadviseur